Yksilötyönohjaus ihmissuhdealalla toimiville

Työnohjaus on tarkoitettu henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen, työhön liittyvien muutosten ja haasteellisten ura- ja työtilanteiden tueksi. Työnohjauksella voi olla merkittävä rooli työssä jaksamisen tukemisessa sekä henkilökohtaisten valintojen pohdinnoissa. Työnohjaussuhde auttaa pohtimaan ja kirkastamaa, kun Ota yhteyttä mirja.erlund@logoterapiapalvelut.fi tai 0400 671569 

Ryhmätyönohjaus ihmissuhdealalla toimiville

Ryhmätyönohjaukseni perustuu logoterapeuttiseen viitekehykseen toteutettuna ryhmäanalyyttisin periaattein.   Ryhmäanalyyttinen työnohjaus on tavoitteellista, vaihtoehtoisten näkökulmien ja ratkaisumallien tutkimista dialogisessa suhteessa ryhmässä muiden kanssa.  Keskeistä ryhmäanalyyttisessä työnohjauksessa on dialogi ryhmäläisten välillä. Työnohjaajan roolina on olla orkesterinjohtaja, joka huolehtii siitä, että kaikki äänet pääsevät kuuluville ja kokonaisuus soi harmonisesti Ryhmäanalyyttinen työnohjaus esimerkiksi yhteisöllisyyden kehittämiseen tai ammatillisten kokemusten jakamiseen Ryhmäanalyyttisessä … Lue lisää

Vapaaehtoistyön työnohjaus

Arvokasta ihmissuhdetyötä tekevät vapaaehtoiset ansaitsevat osaavan työnohjauksen. Työnohjaus ohjaa ymmärtämään maallikkoauttamisen erityispiirteitä ja edistää sitoutumista tukihenkilötyön eettisiin periaatteisiin, tavoitteisiin ja toimintatapoihin.  Vapaaehtoistyötä tekevien työnohjauksen tavoitteena on osaava, uuden oppimiseen kykenevä ja jaksava tukihenkilö. Työnohjauksella autetaan tutkimaan itseään, tunnistamaan muutos- ja kehittämistarpeitaan, asettamaan itselleen tavoitteita ja rohkaistaan häntä toimimaan niiden saavuttamiseksi. Työnohjaus auttaa näkemään myös onnistumisensa … Lue lisää