Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen – Nuori mieli -koulutus

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen on kansalaistaito. Lasten ja nuorten arjessa läsnä olevilla aikuisilla on merkittävä rooli heidän mielenterveytensä vahvistamisessa ja ongelmien ennaltaehkäisyssä. 

Nuori mieli -koulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka kohtaavat 7–18-vuotiaita lapsia ja nuoria omassa lähipiirissään, työssään tai harrastuksensa kautta. Koulutus sopii esimerkiksi lasten ja nuorten vanhemmille ja muille läheisille, harrastustoiminnan ohjaajille sekä sellaisille ammattilaisille, jotka kaipaavat perustietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä. 

Koulutuksessa perehdytään tavallisimpiin lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja häiriöihin. Koulutuksen ytimessä on lasten ja nuorten arvostava kohtaaminen sekä heidän mielenterveytensä vahvistaminen arjessa.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat

  • Lapsen tai nuoren arvostava kohtaaminen.
  • Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen arjessa.
  • Ajankohtaiset lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttavat ilmiöt.
  • Toiminta tilanteessa, kun lapsen tai nuoren mielenterveys horjuu.
  • Aikuisen omien voimavarojen merkitys lapsen tai nuoren mielenterveydelle.

Koulutus antaa valmiuksia

  • tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä ja heidän yksilöllistä kehitystään
  • kohdata lapset ja nuoret arvostavasti ja ilmaista heille välittämistä 
  • toimia avun saamiseksi lapselle tai nuorelle, jonka mielenterveys horjuu
  • arvioida omien toimintatapojen ja oman hyvinvoinnin vaikutusta lasten ja nuorten mielenterveyteen.

Koulutuksen kesto on 14 tuntia joko lähi- tai verkkokoulutuksena. Lisätietoja mirja.erlund@logoterapiapalvelut.fi, p. 0400 671569.

Lisätietoja MIELI ry:n Mielenterveyden ensiapu® -koulutuksista

Ota yhteyttä

Mirja Erlund

Logoterapeutti LIF®
MTEA-mielenterveyden ensiapu® -koulutusten ohjaaja
Työyhteisökouluttaja
Ryhmäanalyyttinen työnohjaaja (Story v. 2025)
NLP Master-Practitioner