Työelämä – hyvä mielenterveys auttaa jaksamaan

Minulla on vuosien kokemus koulutus- ja kehittämisyhteistyöstä erilaisten julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa.  Mielenterveyden ensiapu® -koulutusten kautta voidaan organisaatioissa vahvistaa henkilöstön työssä jaksamista, muutoskyvykkyyttä, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, yhteisöllisyyttä, itsensä ja oman työnsä johtamista. Työssä jaksamista,

Toimialasta riippumatta Mielenterveyden ensiapu® -koulutukset soveltuvat työyhteisöille. Työyhteisökoulutusten tavoitteena on tarvittavien voimavarojen vahvistaminen. Hyvä mielenterveys auttaa jaksamaan ja lisää työtyytyväisyyttä. Panostaminen mielenterveyteen parantaa työn laatua, tuottavuutta ja tulosta.

Työyhteisö- ja henkilöstökoulutuksissa teemoja käsitellään työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen näkökulmista.

Lisätietoa koulutusten järjestämisestä mirja.erlund@logoterapiapalvelut.fi tai p. 0400 671569

Mielenterveyden  koulutukset

Ota yhteyttä

Mirja Erlund

Logoterapeutti LIF®
MTEA-mielenterveyden ensiapu® -koulutusten ohjaaja
Työyhteisökouluttaja
Ryhmäanalyyttinen työnohjaaja (Story v. 2025)
NLP Master-Practitioner