Tarkoituksellinen ja mielekäs työelämä

Nyky-yhteiskunnan vaatimukset työltä voivat olla ristiriidassa omien arvojen ja työn odotusten kanssa. Työ voi tuntua tarkoituksettomalta, niin kutsuttu työn imu puuttuu. Työ turhauttaa, pitkästyttää, lisää alakuloisuutta ja tyytymättömyyttä. Elämään syntyy tarkoituksettomuuden tunne, tyhjiö. Viktor E. Franklin käytti nimeä eksistentiaalinen turhautuminen ja/tai tyhjiö. Eksistentiaalinen turhautuminen tai tyhjiö ei ole merkki mielenterveyden ongelmasta, diagnosoitavasta sairaudesta, vaan terveen ihmisen reaktiosta vallitsevaan epätasapainoiseen tilanteeseen omassa elämässä. 

Välillä on tarpeellista pysähtyä ja kysyä itseltään, että kuljenko oikeaa matkaa ja olenko oikealla tiellä?

Työnohjauksen palvelut

Valmistun MIELI ry:n Vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutuksesta keväällä 2025.  Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukainen kolmen vuoden työnohjaajakoulutus. 

Työohjaukseni on logoterapeuttiseen ihmiskäsitykseen pohjautuvaa, joka kohtaa työnohjauksessa ainutlaatuisen ja arvokkaan ihmisen. Tarjoaa tämän päivän työelämän ilmiöihin ja haasteisiin tarkoitusta etsivää, hyväksyvää, esteiden yli katsovaa, toivoa ylläpitävää keskustelunohjausta.

Työnohjaussuhde on luottamussuhde. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaus perustuu sopimukseen, jossa sovitaan toteutuksesta ja yhteistyön tavoitteista. Työnohjaaja toimii organisaation ulkopuolella, mikä tuo tervettä realiteettia asioiden tarkasteluun ja kokonaisuuden hahmottamiseen.

Ota yhteyttä

Mirja Erlund

Logoterapeutti LIF®
MTEA-mielenterveyden ensiapu® -koulutusten ohjaaja
Työyhteisökouluttaja
Ryhmäanalyyttinen työnohjaaja (Story v. 2025)
NLP Master-Practitioner