Ryhmätyönohjaus ihmissuhdealalla toimiville

Ryhmätyönohjaukseni perustuu logoterapeuttiseen viitekehykseen toteutettuna ryhmäanalyyttisin periaattein.  

Ryhmäanalyyttinen työnohjaus on tavoitteellista, vaihtoehtoisten näkökulmien ja ratkaisumallien tutkimista dialogisessa suhteessa ryhmässä muiden kanssa. 

Keskeistä ryhmäanalyyttisessä työnohjauksessa on dialogi ryhmäläisten välillä. Työnohjaajan roolina on olla orkesterinjohtaja, joka huolehtii siitä, että kaikki äänet pääsevät kuuluville ja kokonaisuus soi harmonisesti

Ryhmäanalyyttinen työnohjaus esimerkiksi yhteisöllisyyden kehittämiseen tai ammatillisten kokemusten jakamiseen

Ryhmäanalyyttisessä ryhmässä kaikki ryhmän jäsenten ilmaisevat ideat ja ajatukset ovat arvokkaita ja niitä arvostetaan sellaisinaan ryhmän kokonaisuutta edistävinä. 

Ryhmäanalyyttinen työnohjaus antaa aikaa ja mahdollisuuden tarkastella omaa työtä ja siihen liittyviä ja vaikuttavia taustatekijöitä laajemminkin. Ryhmätoiminta mahdollistaa uusien, erilaisten näkökulmien saamisen omaan työhön – ryhmätyöskentelyssä vaihtoehtoisten ajattelutapojen ja näkemysten määrä moninkertaistuu. Dialogin ja vuorovaikutuksen avulla itsetuntemus ja itsetunto kasvaa. 

Ryhmä voi muodostua työtiimistä, saman työpaikan eri yksiköiden työntekijöistä tai osasta työyhteisöä. Ryhmän jäsenet voivat olla myös eri työpaikoista, saman ammatin tai toimialan edustajia tai esimerkiksi yksinyrittäjiä.

Ota yhteyttä mirja.erlund@logoterapiapalvelut.fi tai 0400 671569 

Ota yhteyttä

Mirja Erlund

Logoterapeutti LIF®
MTEA-mielenterveyden ensiapu® -koulutusten ohjaaja
Työyhteisökouluttaja
Ryhmäanalyyttinen työnohjaaja (Story v. 2025)
NLP Master-Practitioner