Vapaaehtoistyön työnohjaus

Arvokasta ihmissuhdetyötä tekevät vapaaehtoiset ansaitsevat osaavan työnohjauksen. Työnohjaus ohjaa ymmärtämään maallikkoauttamisen erityispiirteitä ja edistää sitoutumista tukihenkilötyön eettisiin periaatteisiin, tavoitteisiin ja toimintatapoihin. 

Vapaaehtoistyötä tekevien työnohjauksen tavoitteena on osaava, uuden oppimiseen kykenevä ja jaksava tukihenkilö. Työnohjauksella autetaan tutkimaan itseään, tunnistamaan muutos- ja kehittämistarpeitaan, asettamaan itselleen tavoitteita ja rohkaistaan häntä toimimaan niiden saavuttamiseksi. Työnohjaus auttaa näkemään myös onnistumisensa tulokset ja iloitsemaan niistä. 

Vapaaehtoistyön työnohjaus tukee myös vapaaehtoistoiminnan johtamista.

Vapaaehtoistyönohjausryhmä voi muodostua vapaaehtoistyöntekijöistä, yhdistyksen työntekijöistä, henkilökunnasta tai kolmannen sektorin luottamushenkilöistä

Ota yhteyttä mirja.erlund@logoterapiapalvelut.fi tai  0400 671569  

Ota yhteyttä

Mirja Erlund

Logoterapeutti LIF®
MTEA-mielenterveyden ensiapu® -koulutusten ohjaaja
Työyhteisökouluttaja
Ryhmäanalyyttinen työnohjaaja (Story v. 2025)
NLP Master-Practitioner